امروز:

شرایط نقل و انتقال برند چگونه است؟

منظور از نقل و انتقال برند وعلامت تجاری به صورت قراردادی یا اختیاری این است که امتیاز علامت تجاری به مالک یا مالکین جدید واگذار می شود. در این وضعیت مالک فعلی علامت تجاری می تواند به دلیل عدم فعالیت و یا هر دلیل دیگری امتیازعلامت خود را برای همیشه و یا مدت مشخصی به شخص دیگر منتقل نماید.
اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند مطابق یک قرارداد، برند خود را به فرد دیگر انتقال دهند.بر طبق قانون 138 و 139 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم تجاری، مصوب 1386 پس از ثبت برند امکان نقل و انتقال علامت وجود دارد.

• انواع نقل و انتقال برند :
با توجه به قانون مالکیت صنعتی در ایران به دو نوع ذیل تقسیم می شود:

• نقل و انتقال برند به صورت قراردادی یا اختیاری :
منظور از نقل و انتقال برند و علامت تجاری به صورت قراردادی یا اختیاری این است که امتیاز علامت تجاری به مالک یا مالکین جدید واگذار می شود. دراین صورت مالک فعلی علامت تجاری قادراست به دلیل عدم فعالیت و یا هر دلیل دیگری امتیازعلامت تجاری خود را برای همیشه و با مدت مشخص به فرد دیگری منتقل کند.لازم به ذکر است که این نقل و انتقال زمانی معتبر می باشد که اجازه نامه مربوط به آن در ایران به ثبت رسیده باشد. مالک جدید نیز بعد از طی پروسه مربوط به انتقال برند می تواند از منافع آن برخوردار شود.

• نقل و انتقال برند به صورت قهری یا غیر ارادی :
نقل و انتقال برند به صورت قهری یا غیر ارادی رایج ترین نوع نقل وانتقال محسوب می شود و زمانی اتفاق می افتد که مالک اصلی برند تجاری ثبت شده، فوت کرده باشد. در این صورت وراث می توانند با ارائه اصل گواهی ثبت برند و گواهی انحصار وراثت،درخواست نقل و انتقال برند و واگذاری آن را به مالک جدید داشته باشند.

• شرایط انتقال برند :
برای انتقال برند از طریق قانونی، موارد زیر باید در اظهارنامه قید گردند:
1- شماره ثبت علامت در ایران
2- نام اقامتگاه و تابعیت مالک جدید
3- نام و نشانی مالک در ایران مدارک قانونی انتقال که همان سند انتقال می باشد.
4- وکالتنامه در صورتی که وکیل، امرانتقال برند را انجام دهد.
5- و تصدیق علامت در ایران باید ضمیمه اظهارنامه گردد.
6- در صورتی که انتقال برند در خارج به ثبت رسیده باشد، برای اینکه در ایران قانونی باشد، رونوشت تأیید شده اداره ثبت علائم تجاری خارجی کافی می باشد.

• مدارک نقل و انتقال برند :
_مدارک شناسایی مالک قدیم
_صلح نامه تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه های مربوط به استعلام نقل وانتقال برند.
_گواهی انحصاروراثت جهت نقل وانتقال قهری
_شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز ورود به سامانه جهت نقل وانتقال برند
_مدارک دال بر رشته فعالیت برای مالک جدید برند
_مدارک شناسایی مالک جدید برند
_کلیه مدارک ثبت برند شامل روزنامه آگهی رسمی، روزنامه آگهی تقاضا و گواهینامه ثبت برند.

• مراحل انتقال مالکیت برند به شرح زیر است :
- مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند صلح علامت تجاری
- استعلام دفترخانه از اداره مالکیت صنعتی برای تأیید سابقه ثبت علامت تجاری مورد نظر
- امضای سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی توسط طرفین
- درخواست کتبی مالک برای ثبت انتقال در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی


نوشته شده در : پنجشنبه 25 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

ثبت صندوق سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آن ها سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. ( بند 20 و 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار؛ مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی )
مجوز تاسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود و فعالیت آن ها تحت نظارت سازمان انجام می گیرد.
صندوق های سرمایه گذاری را می توان به انواع ذیل تقسیم نمود :
الف: از لحاظ اندازه صندوق ها به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم می شوند ؛
ب: ازنظر ترکیب دارایی ها در حال حاضر به سه دسته در سهام ، در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط تقسیم می شوند.
ج: از لحاظ موضوع فعالیت به چند دسته در اوراق بهادار، در طلا ، در ارز و سایر تقسیم می گردند.
د: از لحاظ وضعیت نقد شوندگی، صندوق های سرمایه گذاری به دو دسته با ضمانت نقد شوندگی و بدون ضمانت نقد شوندگی تقسیم می شوند.
ه: از منظر تضمین بازدهی می توان صندوق ها را به دو دسته بدون تضمین حداقل بازدهی و با تضمین حداقل بازدهی تقسیم کرد.
و: صندوق های سرمایه گذاری بدون تضمین و صرفاَ با پیش بینی سود.

    ارکان صندوق

ارکان صندوق سرمایه گذاری بزرگ شامل مجمع ، مدیر ، ضامن ، متولی ، حسابرس و مدیر ثبت و ارکان صندوق سرمایه گذاری کوچک شامل مجمع ، مدیر ، ضامن ، متولی و حسابرس می باشد.

    سرمایه صندوق

حداقل سرمایه صندوق سرمایه گذاری بزرگ 50 میلیارد ریال و حداقل سرمایه صندوق سرمایه گذاری کوچک 5 میلیارد ریال است.

    مدارک لازم جهت ثبت صندوق های سرمایه گذاری

به موجب ماده 5 دستورالعمل تاسیس صندوق سرمایه گذاری ؛ متقاضی تاسیس صندوق باید مدارک ذیل را در قالب فرم های تعیین شده به فرابورس ارائه نماید :
_ امیدنامه و اساسنامه صندوق مطابق با امیدنامه و اساسنامه نمونه مصوب سازمان که کلیه صفحات آن به امضا و مهر ارکان صندوق رسیده باشد.
_  قبولی سمت ارکان و مدیر سرمایه گذاری صندوق مطابق فرم مربوطه ؛
_ معرفی مدیر / گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق با دکر نحوه جبران خدمات ایشان ؛
_ اعلام تاریخ و محل مجمع موسس صندوق به منظور حضور نماینده سازمان که در این مجمع ارکان پیش بینی شده نظارتی و اجرایی صندوق انتخاب می شوند؛
_ فرم تکمیل شده مشخصات مدیران سرمایه گذاری صندوق به همراه کپی گواهینامه اصول مقدماتی یا تحلیل گری آنان ؛
_ آخرین رونوشت آگهی روزنامه رسمی هر یک از ارکان و موسسین در مورد شرایط امضای اسناد تعهد آور ؛
_ اعلام شماره حساب های صندوق ، در صورت وجود به تفکیک جاری و پشتیبان که به تایید مدیر صندوق و متولی رسیده باشد ؛
_ تاییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ( معادل حداقل 20 درصد حداقل سرمایه صندوق ) ؛
_ طرح اعلامیه پذیره نویسی صندوق مطابق نمونه پیوست اساسنامه ( موجود در پورتال http://seo.ir لینک مدیریت نظارت بر نهادهای مالی / لینک نهادهای مالی تحت نظارت / لینک صندوق های سرمایه گذاری ) ؛
_ نامه های مربوط به غیردولتی بودن موسسین ؛
_ رونوشت مجوز سبدگردانی ؛
_ معرفی نرم افزار صندوق از طریق ارسال کپی قرارداد دسترسی و اجاره ، به همراه تعهدنامه ای از طرف مدیر صندوق مبنی بر برآوردن الزامات اساسنامه و امیدنامه و سایر مقررات سازمان بورس توسط نرم افزار ؛
_ معرفی نامه های مربوط به نمایندگان حقیقی ارکان برای انجام امور محوله در صندوق به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی هر یک ؛
_ معرفی نامه های مربوط به نمایندگان حقیقی حاضر در مجمع از طرف موسسین حقوقی به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی هر یک ؛
_ معرفی نماینده متولی در امور مربوط به صندوق سرمایه گذاری ؛
_ اعلام راه اندازی تارنمای صندوق مطابق با نمونه مورد تایید سازمان ؛
_ ارائه گواهی مبنی بر گذراندن حداقل 15 ساعت دوره آموزشی استفاده از نرم افزار صندوق .


نوشته شده در : پنجشنبه 25 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

تصفیه اموال شرکت چیست؟

 در این متن سعی بر آن داریم تا درباره انحلال شرکت توضیح دهیم به عبارت دیگر برخی مواقع مدیران و شرکاء شرکت , قصد

منحل کردن شرکت را دارند از همین رو برای این فرایند برخی موارد را بایستی انجام دهند تا شرکت مورد نظر منحل شود یکی از این مراحل تصفیه اموال شرکت می باشد.

به طور کلی و در معنای لغوی تصفیه به معنای نقد کردن می باشد البته در معنای تصفیه اموال شرکت نیز به نقد کردن دارایی و کسب طلب های شرکت می باشد بعد از وضع بدیهای شرکت و پرداخت بدهی ها اموال شرکت میان شرکاء تقسیم می شود ناگفته نماند در صورتی که میزان بدهی های شرکت بیشتر از دارایی شرکت باشد و دارایی شرکت برای پرداخت بدهی ها کافی نباشد شرکاء شرکت با توجه به میزان سهمی که در شرکت دارند مسئول پرداخت بدهی ها می شوند و به اندازه خود بخشی از عملیات تصفیه را انجام می دهند.

عملیات تصفیه بر طبق قوانین انجام می شود و قانون تجارت برای انحلال شرکت این عمل را ضروری می داند و به محض انحلال یک شرکت تصفیه آن بایستی انجام شود این مهم در ماده 202 قانون تجارت قید شده است و برطبق این ماده باید  تصفیه انجام شود , تصفیه قانونی می باشد و آن را در صورتی است که اساسنامه شرکت برای امر تصفیه پیش بینی خاصی نکرده باشد که در این صورت، تصفیه اموال شرکت مطابق مواد 202 لغایت 217 قانون تجارت و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود, این مواد متضمن فرایندی است که در مجموع ، به تصفیۀ امور شرکت می انجامد و راجع اند به بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه، نقش مدیر تصفیه، ادامه کار شرکت، نقد کردن دارایی و پرداخت بدهی شرکت، نظارت بر امر تصفیه، حقوق شرکا و طلبکاران و نقش آنها در امر تصفیه، که در چهار گفتار بررسی خواهند شد.

تاریخ آغاز و مدت تصفیه

به طور دقیق قانون تجارت مشخص نمی کند که یک شرکت از چه تاریخی تصفیه انجام دهد اما بر طبق ماده 202 قانون تجارت به محض انحلال شرکت باید تصفیه شروع شود و کلیه معاملات شرکت به غیر از معاملاتی که برای امر تصفیه ضروری است انجام می شود,در نتیجه، مدیر تصفیه باید در حال تصفیه بودن شرکت را با قید در اسناد مکاتباتی خود، به اطلاع اشخاص ثالث برساند؛ هر چند که قانون تجارت معین نمی کند که هرگاه در حال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد، اثر معاملات مدیران شرکت با اشخاصی که با آن معامله کرده اند، چه خواهد بود علاوه بر این، قانون تجارت مدتی را برای انجام یافتن امر تصفیه مشخص نکرده و این وضع متضمن این اشکال است که ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا بکشاند

بقای شخصیت حقوقی شرکت

اگر چه قانون تجارت ایران به صراحت مقرر نکرده است که شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی خواهد ماند، از بعضی مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را استنتاج کرد. برای مثال، ماده 208 قانون تجارت مقرر می کند: « اگر برای  اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد». تأکید قانون گذار بر اجرای «تعهدات شرکت» اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد.


نوشته شده در : یکشنبه 21 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه

وظیفه دعوت مجمع عمومی عادی سالانه به عهده هیات مدیره شرکت است و چنانچه هیات مدیره مجمع را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است این وظیفه را انجام دهد.
گاهی مشاهده می شود در شرکت های سهامی هیات مدیره و بازرسان به تکلیف خود در مورد دعوت مجمع عمومی شرکت در مواعد تعیین شده در قانون اقدام نمی نمایند و سهام داران به دنبال برگزاری مجمع هستند یا سهام دار جدیدی که به واسطه خرید سهام مالک عمده سهام شده و می تواند تعدادی از اعضای هیات مدیره را انتخاب کند درخواست برگزاری مجمع را به طور فوق العاده دارد.

    تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه

همان گونه که در مقالات پیش گفته شد ، روزنامه کثیرالانتشار منتخب مجمع صاحبان سهام پل ارتباطی بین شرکت و سهام داران است و در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید با نشر آگهی در این روزنامه انجام پذیرد.
بعضاَ در اساسنامه شرکت ها علاوه بر نشر آگهی ، ارسال دعوت نامه کتبی با پست سفارشی نیز پیش بینی شده که در این صورت هر دو روش دعوت باید اجرا شود و اسناد و مدارک آن یعنی اصل آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار، اصل قبض پست سفارشی و فتوکپی دعوت نامه ارسالی برای سهام داران به اداره ثبت شرکت ها ارائه می شود. فاصله بین نشر آگهی و برگزاری مجمع حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود که در اساسنامه شرکت می توان حداقل فاصله نشر آگهی تا تاریخ برگزاری مجمع را افزایش داد.
باید توجه داشت با عنایت به عبارت " فاصله " در ماده 98 " لایحه " در واقع باید مهلت یازده روزه ای را از تاریخ نشر تا روز مجمع در نظر گرفت و چنانچه طبق اساسنامه ارسال دعوت نامه کتبی از طریق پست سفارشی نیز الزامی باشد رعایت فاصله فوق از تاریخ تحویل مدارک به پست تا روز برگزاری جلسه مجمع عممومی نیز ضرورت دارد.
به نظر می رسد پیش بینی ضرورت ارسال دعوت نامه با پست سفارشی در اساسنامه شرکت ها که باعث پیچیده شدن تشریفات دعوت می شود مقرون به مصلحت نباشد مگر در حالاتی که وجود وضعیت خاص آن را ایجاب کند.
در آگهی دعوت نوع مجمع عمومی ( اعم از عادی، فوق العاده و یا عادی به طور فوق العاده ) ، تاریخ و محل تشکیل جلسه با قید روز و ساعت و نشانی کامل باید قید شود. دستور جلسه چنانچه مشتمل بر اموری باشد که نیازمند ثبت و ضبط در مرجع ثبت شرکت هاست، باید به طور کامل ذکر شود و مواردی مانند تعیین حق الزحمه بازرس، حق حضور و پاداش هیات مدیره و تنفیذ معاملات ماده 129 " لایحه " که نیازی به ثبت و آگهی آن ها نیست تحت عنوان " سایر موارد " در دستور جلسه مجمع قرار می گیرد و نیازی به تصریح آن ها در آگهی دعوت نیست. نام و سمت مقام دعوت کننده مجمع ، الزاماَ در انتهای آگهی دعوت باید تصریح شود.
اگر در متن آگهی دعوت سهو قلم و یا اشتباهی رخ دهد و یا در فاصله نشر آگهی تا روز برگزاری مجمع بنا به دلایلی تغییری در تاریخ و یا محل برگزاری مجمع و یا دستور جلسه ضرورت یابد، باید آگهی اصلاحی حداقل یک روز قبل از روز برگزاری مجمع در روزنامه کثیرالانتشار شرکت چاپ شود. این تغییر امکان پذیر خواهد بود. هر چند ممکن است در بدو امر عجیب و مغایر با قانون به نظر برسد. رویه عملی اداره ثبت شرکت ها نیز پذیرش آگهی اصلاحی است و انتشار آگهی اصلاحی و تغییر و اصلاح مطالب مندرج در آگهی در محدوده موارد فوق با رعایت حداقل فاصله یک روز تا تاریخ برگزاری مجمع معمول و متداول است.
اگر کلیه صاحبان سهام در هر زمان تصمیم به برگزاری مجمعی داشته باشند، با حضور تمامی آن ها در جلسه مجمع عمومی، نیازی به انتشار آگهی دعوت و سایر تشریفات نیست. به عبارت دیگر ممکن است مقام دعوت کننده ، کلیه تشریفات از قبیل نشر آگهی دعوت و یا ارسال دعوت نامه کتبی را انجام دهد و کلیه صاحبان سهم در جلسه حضور پیدا کنند. در این صورت نیازی به ارائه اصل آگهی دعوت و مدارک ارسال دعوت نامه کتبی به اداره ثبت شرکت ها نخواهد بود. 


نوشته شده در : یکشنبه 21 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

راه اندازی شرکت دامداری و دامپروری صنعتی


فراورده های خوارکی دامی در زنجیره غذایی انسان ها از اهمیت ویژه ایی برخوردار است و طبعا با رشد جمعیت و افزایش درخواست از سوی افراد نیاز به تولید آن نیز همواره در افزایش می باشد .

تولیدات دامی که در دسته بندی محصولات کشاورزی جای می گیرد ، عمده ترین و بارزش ترین فروارده های کشاورزی می باشد، چرا که همواره جامعه نیازمند فراوارده های دامی جهت تغذیه و تولید پوشاک خواهد بود. همانگونه که اشاره شد و با توجه به نیاز روز افزون جامعه، تولید و عرضه این محصولات شکل صنعتی به خود گرفته است ،دامداری و دامپروری صنعتی عبارت است از : نگهداری و پرورش یکی از انواع دام های اهلی با استفاده از شیوه های متداول و پیشرفته علم دامپروری ، به طور خلاصه می توان اشاره نمود که انجام امور دامپروری و دامداری با استفاده از جدیدترین متد روز علمی و صنعتی دنیا دامداری صنعتی نام دارد که شامل واحدهای دامداری ، مرغداری ، کارخانه تهیه و تولید نهاده ها و کارخانه های تهیه و تولید فرآورده ها می گردد .
با توجه به توضیحات و تعاریفی که از این نوع کسب و کار ارائه نمودیم به اهمیت این نوع فعالیت های تولیدی در جامعه آگاه گشتیم ، در صورتی که مایل به راه اندازی چنین کسب و کاری می باشید جهت طراحی و ارائه طرح و راه اندازی موارد ذیل را در نظر داشته باشید:

1-امکان واگذاری طرح از طرف دولت 
برای شروع کار بایستی با مراجعه و هماهنگی با سازمان متولی از امکان واگذاری طرح مورد نظر مطلع شده و سپس کارهای مطالعاتی و بررسی شرایط و ضوابط مربوطه را آغاز نمود   .
 
2-عوامل اقتصادی و اجتماعی
 اطلاعات اولیه از شرایط پرورش، نحوه تأمین مواد اولیه ، نحوه فروش، تعداد طرحهای موجود در منطقه و وضعیت طرحهای مشابه موجود بسیار مفید باشد . چرا که بررسی عوامل تأثیرگذار در طرحهای فعال موجود و علل موفقیت یا شکست آنها می تواند در تصمیم گیری برای انتخاب طرح و ظرفیت آن کمک شایانی  می کند

3 – علاقمندی 
یکی از عوامل بسیار تأثیر گذار در انجام هر کاری میزان اشتیاق و علاقه به آن می باشد .  بخصوص  پروژه های دام و طیور که هر کدام شرایط کاری و روحی خاص خود را می طلبد در صورتیکه کاملاً علاقه مند نبوده  ،  میزان موفقعیت و سود اوری طرح پایین خواهد امد و عملا مشکلات زیادی بوجود می اید

4– سرمایه
الف- اجرای طرح بر اساس سرمایه شخصی :که در این صورت ضریب موفقیت طرح بسیار بالا رفته و متقاضی بر اساس مبالغی که توسط کارشناس خبره و در قالب طرح توجیهی برآورد میگردد میزان سرمایه مورد نیاز را تأمین و تصمیم گیری می نماید 
ب- استفاده از تسهیلات بانکی : با عنایت به اینکه اکثر متقاضیان از این گروه می باشند؛ لازم است که برای اجرای موفق و خوب طرح حدود 50 الی 30 درصد سرمایه مورد نیاز  برای طرح را در اختیار داشته باشند   زیرا عملاً در زمان اجرا و احداث در صورت کمبود نقد ینگی مشکلات عد یده ای پیش خواهد آمد و روند اجرای عملیات به کندی جلو خواهد رفت و در نهایت موجب افزایش هزینه ها و به تأخیر  افتادن زمان بهره برداری از طرح خواهد شد

5 – نحوه مالکیت یا درخواست مجوز   
صدور مجوز یا پروانه  دامداری بنام یک نفر و یا یک شرکت به ثبت رسیده صورت میگیرد، بنابراین بایستی ابتدا در نحوه مدیریت پروژه تحقیق و بررسی لازم را بعمل آورد زیر هر یک از حالتهای ذکر شده دارای مزایا و معایبی میباشند که با کمی تلاش و پرس وجو میتوان اطلاعات مورد نیاز را بدست آورد . در صورتیکه قرار بر اجرای طرح بصورت شرکتی باشد بایستی از طریق اداره ثبت اسناد و یا اداره تعاون ، بعد از طی مراحل قانونی  شرکت مورد نظر را به ثبت رسانده و در قالب شرکت سهامی  و یا شرکت تعاونی پروانه طرح درخواستی را اخذ نمود

انتخاب زمین یا محل اجرای طرح
یکی از اساسی ترین مراحل در احداث یک طرح انتخاب محل احداث می باشد که در اتنخاب آن می بایست موارد ذیل را در نظر داشته باشید
1 – امور اراضی : با عنایت به اینکه زمین انتخابی بایستی تغییر کاربری داده و از زراعی به صنعتی تبدیل شود؛ لذا زمین مورد نظر بایستی کیفیت پایین داشته و از لحاظ زراعی درجه 3 یا 4 باشد تا از نظر اداره امور اراضی مورد تأیید قرار گرفته و مجوز تغییر کاربری صادر شود
2 –محیط زیست: زمین مورد نظر بایستی فواصل لازم با مناطق مسکونی را داشته و امکان ایجاد آلودگی برای اراضی اطراف را ایجاد ننماید ، و حتی الامکان طوری انتخاب شود که جهت وزش باد از سوی محل اجرای طرح بطرف مناطق مسکونی نباشد   
3 – مالکیت زمین : محل مورد نظر بایستی دارای اسناد معتبر بوده و امکان نقل و انتقال به مجری طرح را داشته باشد و می تواند از نظر مالکیت یکی از حالتهای زیر باشد
1 – زمینهای سند دار
2 – زمینهای استیجاری ( اجاره نامه رسمی غیر قابل فسخ به مدت حداقل  20 سال که بدین منظور تنظیم شده است )
3 – زمینهای فاقد سند ( به شرط احراز مالکیت )
4 –  زمینهای مشاع
5 – زمینهای اصلاحات ارضی مفروز الرعیه ( که بایستی دارای گواهی لازم مبنی بر مالکیت یا تصرف زمین و بلامعارض بودن آن باشد )
6 – زمینهای واگذاری از طریق منابع ملی و موات
در رابطه با انتخاب محل پیشنهادی توجه داشته باشید که بایستی امکان دسترسی جاده ای را بنحو مطلوب داشته و در تمام فصول سال بتوان براحتی در آن تردد نمود. و همچنین فواصل قانونی از راههای اصلی و فرعی ، راه آهن را داشته و خارج از حریم قانونی راهها باشد و هر چه فاصله آن با راههای اصلی و فرعی کمتر باشد هزینه احداث راه به محل طرح پائین خواهد آمد.
گاز : زمین مورد نظر بایستی فاصله قانونی تا خطوط لوله انتقال گاز را بر اساس دستورالعمل شرکت ملی گاز داشته باشد که در حال حاضر برابر 250 متر می باشد
برق : فاصله لازم با شبکه های برق فشار قوی را داشته و در محل مورد نظر خطوط انتقال برق وجود داشته باشد بنحوی که هر چه فاصله خطوط برق رسانی از زمین کمتر باشد هزینه انتقال برق به محل طرح کمتر خواهد بود
اب : فاصله قانونی با حریم انواع چاه ، رودخانه ، دریا را داشته و  امکان حفر چاه در محل مهیا باشد تا بعد از اخذ پروانه چاه نسبت به حفر چاه و تأمین آب مورد نیاز اقدام نمود
شهرداری : محل مورد نظر خارج از محدوده شهرداری بوده و ممانعتی از طرف ایشان نداشته باشد
بخشداری : زمین مورد نظر از نظر بخشداری  ممانعتی نداشته باشد 
میراث فرهنگی : محل پیشنهادی نبایستی از لحاظ تاریخی و میراث فرهنگی ممانعتی داشته باشد
دامپزشکی : با هماهنگی و بعد از طی مراحل اداری بایستی مجوز بهداشتی طرح مورد نظر از طریق اداره دامپزشکی محل اخذ گردد  


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

اختیارات بازرسان قانونی

بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت مطالبه کرده

و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنن. به شرط آنکه آن ها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند، مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

ماده151(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند، به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند  و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

ماده232(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب های سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً 20 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

مستفاد از ماده 270(ل.ا.ق.ت)- در صورتیکه تصمیمات ارگان کنترل کننده شرکت سهامی (بازرس یا بازرسان قانونی) برخلاف مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت باشد هر ذی نفع (شرکت ـ سهامدار ـ شخص ثالث) می تواند از مراجع قضائی ذی صلاح صدور حکم بطلان تصمیمات را در خواست نماید.

ماده113(ل.ا.ق.ت)- هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصدی مانده خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

تراز نامه چیست ؟

با کمک ترازنامه یا بیلان (صورت ریز دارایی ها و بدهی های شرکتها و موسسات که معمولا در اخر سال مالی تهیه می شود )میزان سرمایه و دارایی ها و بدهی های شرکت مشخص می شود که در تاریخ مشخصی باید ارائه شود .
ترازنامه به دو صورت وجود دارد :

1- به صورت شکل حساب :
در این نوع  ترازنامه که مانند حرف Tزبان انگلیسی است ،به این صورت که دارائی های شرکت در سمت راست و حقوق صاحبان سهام و بدهی ها در سمت چپ قرار دارد .اصولا برای فعالیت های حسابداری از این روش استفاده میشود .در جدولی که برای ان طراحی می شود باید  جمع ارقامی که در سمت راست تراز نامه قرار دارد با جمع قلم هایی که در سمت چپ جدول قرار دارند با هم برابر باشد .

2-روش گزارشی:
در این روش در زیر قسمت سمت راست که دارائی های شرکت قرار دارد بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نیز قرار می گیرد .
هر ترااز نامه باید شامل موارد زیر باشد :
1-شامل عنوان تراز نامه است که این عنوان خود شامل :
الف)در ابتدا باید نام گزارش در ان ذکر شود
ب)سپس تاریخ ارئه ی گزارش در ان نوشته می شود
2-واحد اندازه گیری:
واحد اندازه گیری در کشورهای مختلف متفاوت است به طوریکه واحد اندازه گیری در ایران ریال می باشد .

 3-قسمت مربوط به حساب ها :
در این قسمت اگر ترازنامه به صورت حساب باشد در سمت راست مقدار دارایی ها ودر سمت چپ ان بدهی ها و حقوق صاحبان سهم قرار می گیرد .و در صورتیکه تراز نامه به صورت گزارشی باشد در سمت راست ابتدا دارایی ها نمایش داده می شود و سپس در زیر ان بدهی ها و سپس حقوق صاحبان سهام قرار می گیرد .
*در قسمت بدهی ها ابتدا باید بدهی های سال جاری و بعد بدهی های طولانی مدت قید شود و در قسمت دارایی ها در ابتدا باید دارایی های همان سال و بعد دارایی های بلند مدت در ان قید شود .

4-حسابها باید جمع شوند :
پس از اینکه کل حسابها را در تراز نامه وارد شد برای بدست اوردن جمع حساب ها باید به موارد زیر دقت شود :
الف)اگر ترازنامه ی تنظیم شده به شکل حساب باشد باید جمع دو طرف ترازنامه با هم برابر باشد ولی چنانچه ترازنامه به شکل گزارشی باشد باید جمع دارایی ها با جمع بدهی ها و حقوق صاحبان حساب با هم برابر باشد.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

مسئولیت های بازرسان قانونی

بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظائف خود مرتکب می شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شود.

ماده266(ل.ا.ق.ت)- هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرس را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند، به حبس جنحه ای از 2 ماه تا 6ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده267(ل.ا.ق.ت)- هرکس در سمت بازرس شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند، به حبس جنحه ای از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

ماده147(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس شرکت سهامی انتخاب شوند:

1-اشخاص مذکور در ماده111(ل.ا.ق.ت).

2- مدیران و مدیر عامل شرکت.

3- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

4- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت می دارد.

ماده91(ل.ا.ق.ت)- چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

سمن یا سازمان مردم نهاد


سمن ها یا سازمان های مردم نهاد که افراد  به طور داوطلبانه در انها عضو می شوند و فعالیت انها در زمینه ی از بین بردن مسائلی از قبیل اسیب های اجتماعی،اعتیاد ،محیط زیست ،میراث فرهنگی و…می باشد این سازمانها که در حیطه قانون و به صورت غیر سیاسی و غیر تجاری و غیر دولتی فعالیت می کنند و فعالیت انها بیشتر جنبه ی خیرخواهانه دارد .

نحوه ثبت شرکت های سمن یا مردم نهاد :
1- تعداد اعضا در این شرکت ها نه نفر است که باید حداقل دو نفر از انها در رابطه با موضوعی که شرکت می خواهد در ان رابطه فعالیت داشته باشد دارای تخصص باشند
 2 -پر کردن تقاضا نامه  
3-از ادارات و واحدهای مربوط تائیدیه گرفته شود
4-پر کردن اساسنامه شرکت و همچنین مشخصات کامل افرادی که شرکت را به ثبت رسانده اند بیان شود
5-ارئه ی مدارک به هیات نظارت
6-هیات نظارت در خواست را مورد بررسی قرار می دهد
7-پس از اینکه هیات نظارت در خواست را تایید  کرد سپس به اداره ی ثبت ارجاع داده می شود و به ان شماره ی ثبت داده میشود تا پروانه برای انها صادر شود
8-شروع فعالیت بعد از گرفتن پروانه

شرکتهای مردم نهاد یا ( (NGOدر چه زمینه هایی می توانند فعالیت کنند ؟
1- امور اجتماعی
2- امور فرهنگی
3-بهداشت و درمان
4-محیط زیست ومنابع طبیعی
5- فن اوری
6-عمران و ابادانی
7- ورزش

(NGO )ها چه ویژگی هایی دارند :
1-این سازمانها که به صورت غیر دولتی تاسیس می شود
2-هدف از تشکیل این سازمانها کسب در امد ،فعالیتهای تجاری و به دست اوردن سود نمی باشد
3-این موسسات که بر اساس میل باطنی افراد تاسیس و اداره می شود
4-این موسسات که در زمینه های سیاسی فعالیت نمی کنند
5-این موسسات که به صورت مستقل فعالیت می کنند و برای فعالیت های خود تقریبا دارای استقلال هستند

افرادی که عضو این موسسات می شوند باید چه ویژگی هایی داشته باشند :
1-باید به سن قانونی رسیده باشند یعنی هجده سال انها تمام شده باشد و تابعیت ایران را داشته باشند
2-حداقل دو نفر از افرادی که در این موسسات فعالیت می کنند باید دارای تخصص مرتبط با نوع فعالیت موسسه داشته باشند
3-در هیچ یک از گروه هایی که توسط دادگاه انقلاب اسلامی غیر قانونی شناخته شده اند عضو نباشند و هیچ گونه سابقه ی کیفری نداشته باشند
4-ابتدا مدارک بوسیله ی کارشناسانی که در فرمانداری و استانداری حضور دارند مورد بررسی قرار می گیرد و پس از اینکه از مراجع ذیصلاح مورد تایید قرار گرفت و موضوع فعالیت انها در هیئت نظارت به تصویب رسید برای فعالیت انها پروانه صادر می شود
5-برای ثبت اگهی تاسیس سازمان مردم نهاد (NGO )ابتدا باید اصل پروانه فعالیت به همراه دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیئت مدیرهو همچنین نامه ی مرکزی که مجوز را صادر کرده است به سازمان ثبت اسناد و املاک فرستاده شود .


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

حقوق انحصاری در علامت تجاری

متقاضی پس از ثبت علامت خود در اداره مالکیت صنعتی یک حق انحصاری پیدا خواهد کرد به موجب آن استفاده از علامت ثبت شده مربوط به

 هر کالا یا خدماتی که علامت برای آن ثبت شده، توسط هر شخصی غیراز مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن است.

همچنین به موجب این حق، مالک علغمت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون مواقت او از علامت استفاده کند یا علیه شخصی که مرتکب عملی شود که عدتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت گردد به مرجع قضایی شکایت کند.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

ثبت شرکت اسانسور

  اسانسور یک واژه ی فرانسوی است .اسانسور وسیله ای است که برای جابجایی افراد یا اشیا و دارای کابینی است که افراد در داخل ان قرار می گیرند .اسانسور در داخل محفظه ای قرار می گیرد که شامل سه قسمت است 1-موتور خانه 2-چاه اسانسور 3-چاهک

اسانسور ها از نظر کاربرد با یکدیگر متفاوت هستند که شامل :
1-اسانسور خدماتی :برای جابجایی کالاها از ان استفاده می کنند و برای استفاده ی افراد نمی باشد
2-اسانسور برای جابجایی افراد و بار
3-اسانسور برای حمل خودروها
ثبت شرکتهای اسانسوری:
برای ثبت این نوع شرکتها که باید در اساسنامه ی انها اسانسور و بالا بر قید شده باشد  .برای به ثبت رساندن این گونه شرکتها نیاز به گرفتن مجوز از مراجع خاصی را ندارد .این شرکتها را میتوان در قالب شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود به ثبت برسانیم .
این شرکتها که در زمینه های ساخت و نصب اسانسور و پله برقی،فروش قطعات اسانسور و پله برقی و یا صادرات و واردات قطعات می توانند فعالیت داشته باشند .

 شرایط مورد نیاز برای تاسیس شرکت :
1-شرکتی که می خواهد در این زمینه فعالیت کنند باید تقاضا نامه ی کتبی خود را به سندیکا ارائه داده و یک نفر از اعضا را به عنوان نماینده ی شرکت معرفی کنند
2-فردی که به عنوان مسئول فنی شرکت انتخاب می شود اگر دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد باید حداقل دو سال سابقه ی کار داشته باشد چنانچه دارای مدرک کارشناسی باشد باید سه سال سابقه ی کار داشته باشد و اکر دارای مدرک فوق دیپلم باشد باید پنج سال سابقه ی کار داشته باشند و مدرک دیپلم نیاز به هفت سال سابقه کاری است .
3-افراد که در قسمت فنی مشغول به کار هستند باید حداقل سه سال سابقه ی کار در این زمینه را داشته باشند
4-مدیران این شرکت باید از لحاظ حرفای و اخلاقی تایید شوند که این تاییدیه توسط سه شرکت اسانسور ک باید حداقل سه سال در سندیکا عضو باشند و در صنعت اسانسور پنج سال سابقه ی کار داشته باشند و همچنین دو سال سابقه ی طراحی و مونتاژ داشته باشند
5-سه نفر از افرادی که در شرکت فعالیت می کنند باید حداقل سه سال سابقه ی بیمه داشته باشند
 6-باید هیچ  گونه سابقه ی کیفری و بد حسابی نداشته باشند
7-باید از مراجع ذیصلاح گواهی مبنی بر عدم سو پیشینه ارائه دهند
8- شرکت باید تجهیزات کامل برای نصب و راه اندازی اسانسور را داشته باشد
9-تحویل اصل به همراه کپی از تمام صفحات اساسنامه به سندیکا
10-اصل اگهی تاسیس روزنامه که در ان تغییرات نیز بیان شده است به سندیکا ارئه شود
11-کلیه ی کارمندان شرکت باید کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم اعتیاد را ارائه دهند
12-مدیر عامل شرکت باید مدارکی را ارائه دهد که شامل کپی اخرین مدرک تحصیلی ، اصل و کپی شناسنامه و دو قطعه عکس
13-مکانی که شرکت در ان فعالیت می کند باید دارای سند یا اجاره نامه باشد که به سندیکا ارائه شود
14-کار فرما باید بیمه ی مدنی داشته باشد
15-شرکت باید کلیه ی مقررات که توسط سندیکا گذاشته شده را بپذیرد
16-همه ی قراردادها باید در سندیکا ثبت شود
17-هیئت مدیره ی سندیکا باید تمام انها را به تصویب برساند
18-در اتاق بازرگانی باید عضو شوند که این امری ضروری می باشد 


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

کالاهای مجاز در ثبت یک علامت


براساس قوانین و مقررات کشورهای مختلف، پس از ثبت علامت تجاری، تصدیق و گوهی نامه ای به صاحب علامت از سوی اداره مالکیت صنعتی داده می شود

که در آن تصدیق کالا و طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود ذکرمی گردد. به عنوان مثال در حقوق داخلی ایران و براساس ماده 11 آیین تامه، پس از ثبت علامت، تصدیقی با الصاق یک نمونة کامل از علامت برای تشخیص آن به کار می رود ذکر می گردد. به عنوان مثال در حقوق داخلی ایران و براساس ماه 11 آیین نامه، پس از ثبت علامت، تصدیفی باالصاق یک نمونة کامل از علامت برروی آن به صاحب علامت یا نمایندة او تسلیم می شود. در این تصدیق با توجه به بند (4) ماده فوق الاشاره نوع مال التجاره و یا محصول و طبقات، و محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود در ج می شود.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

مزایا و امتیازت ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست

از میان انواع شرکت های تجاری قبل ثبت در ایران ،یکی از پر طرفدارترین شرکت ها ،شرکت با مسئولیت محدود می باشد  . این شرکت در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین 1304 پیش بینی نشده بود. از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران ، استقبال فراوانی از این نوع شرکت شده است
در این مقاله ضمن بررسی این شرکت به توضیح بیشتر راجع به امتیازات و مزایا ثبت شرکت با مسئولیت می پردازیم :

شرکت با مسئولیت محدود
طبق ( ماده 94 قانون تجارت ) ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .
در این نوع شرکت ها سرمایه به سهم الشرکه تقسیم نشده .در شرکت با مسئولیت محدود ورقهای به نا م سهم الشرکه صادر نمی شود . مسئولیت شرکا در مقابل دیون شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده است در ضمن سهم الشرکه ازادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد و به رضایت عدهای از شرکا که حداقل سه و چهارم سرمایه را داشته باشند .حال می پردزایم به مزایا و امتیازات این شرکت .

مزایا و امتیازات شرکت با مسئولیت محدود
1-شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آن ها در عملیات شرکت محدود به آورده آن در شرکت می باشد و مسئولتی متوجه اموال شخصی آنان نیست
2-یکی از مهمترین امتیازات ثبت این نوع شرکت که برای شریکای آن وجود دارد این است که در صورت ورشکسته شدن شرکت ، الزاما خود شرکاء ورشکسته اعلام نمی شود
3-در ضمن شرایط و مراحل تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بسیار آسانتر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است کافی است دو نفر شریک وجود داشته باشد تا شرکت قابل ثبت گردد
4-از نظر سرمایه اولیه نیز تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با مبلغ کمی سرمایه هم میسر می باشد ، در حالی که در شرکت ها سهامی خاص و عام به ترتیب شرایط چنین نیست و میزان سرمایه اولیه بیشتر می باشد
5-در شرکت با مسئولیت محدود ، در صورتی که اعضای آن کمتر از دوازده نفر باشند نهاد کنترل کننده وجود ندارد . مگر انکه تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد در این صورت تشکیل یک هیت نظاره ضروری است ( طبق ماده ۱۰۹ قانون تجارت)
6-جز در موردی که شرکت با مسئولیت محدود دارای هیت نظاره است مجمع عمومی هم در این شرکت وجود ندارد و شرکا به طور انفرادی مورد مشورت قررار می گیرند
7-انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است و تعیین هیئت نظار مختص شرکت با مسئولیت محدودی است که تعداد اعضای آن 12 نفر و بیشتر باشد. همچنین شرکت در افزایش سرمایه نیز اجباری نبوده و شرکا می توانند در این فرآیند شرکت نکنند
8-مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می توانند از داخل یا خارج شرکت انتخاب شوند و حتما نیازی به اینکه شریک آن شرکت باشند نیست همچنین مدت زمان مدیریت آنان می تواند محدود یا نا محدود باشد


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

حقوق مالکیت صنعتی

دفتر بین المللی علائم را که برای  آنها طبق ماده یک تشکیل پرونده داده شده است بلافاصله به ثبت خواهد رساند.

 ثبت مزبور دارای همان نرخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی در کشور مبدأ خواهد بود، مشروط بر الین کمه دفتر بین لمللی طی مدت 2 ماه پس از این تاریخ تقاضانامه را دریافت کرده باشد.اگر تفاضا نامه در مدت مزبور در یافت نشده باشد، دفتر بین المللی تاریخی را برای ثبت منظور خواهد کرد که در آن تاریخ تقاضانامه را دریافت کرده است. دفتر بین لمللی بدون تأخیر، مراتب ثبت را به اطلاع ذی نفع خواهد رساند.

علائم ثبت شده در نشریه ای ادواری که دفتر بین المللی منتشر می کند به چاپ خواهد رسید.چاپ علائم بر مبنای مشخصاتی خواهد بود که در تقاضانامه ثبت درج می شود. در مورد علائم دارای یک فرم خاث مکتوب با ارائه یا عدم ارائه یک متن چاپی از سوی متقاضی در آئیین نامه تعیین خواهد شد.

همان طور که در ماده 3 مکرر موافقت نامه آمده است، هرکشور متعاهد می تواند رد هر زمانی کتباً به مدیر کل سازمان اطلاع دهد که حمایت ناشی از ثبت بین المللی فقط هنگامی به آن کشور گسترش خواهد یافت که مالک علامت صراحتاً چنین در خواستی را به عمل آورد.

براساس ماه 3 ثالث، هر درخواستی برای گسترش قلمرو حمایت پس از ثبت بین المللی باید از طریق اداره کشور مبدأ در فرم تعیین شده در آیین نامه ارائه شود. دفتر بین المللی درخواست مزبور را بلافاصله ثبت خواهد کرد و مراتب رابدون تأخیر به اداره یا ادارات ذی نفع اطلاع خواهد داد. درخواست  مزبور باید در نشریه ای ادواری که دفتر بین المللی منتشر می کند چاپ گردد. این گسترش قلمرو از تاریخی نافذ خواهد بود که در دفتر ثبت بین المللی به ثبت رسیده است.اعتبار ثبت مزبور همراه با انقضای ثبت بین المللی علامتی که به آن مرتبط است، خاتمه خواهد یافت.

با توجه به بندهای (1) و (2) ماده (4) موافقت نامه ، از تاریخ ثتبی که طبق مقررات ماتده (30) و ماده (3) ثالث در دفتبر بین المللی انحام می شود، حمایت از علامت در هریک از کشورهای متعاهد
 ذی مدخل به همان نحوی خواهد بود کمه در صورت ثبت علامت مزبور به طور مستقیم در آ« کشور وجود می داشت. ذکر طبقات کلاهها یا خدمات مذکور در ماده (3) تعهد ی برای کشورهای متعاهد در مورد تعیین محدوده حمایت از علامت به وجود نخواهد آورد.هر علامت مشمول ثبت بین المللی از حق تقدم مقرر در ماده (4) کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی برخوردار خواهد بود.

مفاد ماده (4) مکرر موافقت نامه حکایت دارد هنگامی که علامت قبلاً در یک یا چند کشور متعاهد ثبت شده و متعاقبا توسظ دفتر بین المللی به نام همان مالک یا قائم مقام او از نظر مالسکت به ثبت برسد چنین تلقی می شود که ثبت بین المللی جانشین ثبت های ملی قبلی شده است. بدون این که هیچ گونه لطمه ای به حقوقی که به دلیل ثبت های قبلی کسب شده اند وارد شود، به مجرد درخواست، اداره ملی ملزم خواهد بود که ثبت بین المللی در دفتر ثبتی خود قید کند.

بندهای (1) (2) (3) (4) (5) و (6) ماده 5 موافقت نامه مقرر داشته است که در کشورهایی که قانون اجازه می دهد، اداراتی که دفتر بین المللی آنها را ازا ثبت علمت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده (3) ثالث مطلع می کند از این حق برخوردارخواهند بود اعلام کنند که در قلمرو آنها نمی توان حمایت مودر نظررا به علامت مزبور اعطاء کرد.رد درخواست تحمایت مذکور فقط می تواند بر دلائلی مبتنی باشد که برطبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، در مورد علائمی اعمال می شود که برای ثبت ملی آن تشکیل پرونده داده شده است.

با وجود این، درخواست حمایت را نمی توان کلاً یا حتی جزئاً فقط به این دلیل رد کرد که قانون ملی ثبت را جز در مودر تعداد محدوددی از طبقات یا برای تعداد محدودی از کالاها یا خدمات، اجازه نمی دهد. اداراتی که مایل به اعمال حق مذکور هستند باید یادداشتی درمود رد درخواست حمایت به دفتر بین المللی بدهند . این یادداشت باید ضمن بیان کلیه دلایل، ظرف مدت مقرر در قانون داخلی و حداکثر قبل از انضای یک سال از تاریخ ثبت بین المللی علامت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده 3 ثالث، ارسال شود.

دفتر ین المللی بدون تأخیرنسخه ای از یادداشت رد درخواست حمایت را که به ترتیب مذکور اطلاع داده شده است برای اداره کشور مبدأ و برای ملاک علفامت یا نماینده او ( در صورتی که اداره مذکور نماینده ای به دفتر بین المللی معرفی کرده باشد) ارسال خواهد کرد. ظرف
ذی نفع از همان طرق جبرانی برخوردار خواهد بو که اگر علامت مذکور را به طور مستقیم در کشوری که در خواست حمایت را رد کرده است به ثبت می رساند، وجود می داشت.

دفتر بین لمللی دلایل رد درخواست حمایت برای یک علامت را به اطلاع هر طرف ذی نفع متقاضی خواهد رساند.

براساس بند (5) ماده 5 موافقت نامه، ادارات مکلف شده اند که حداکثر ظرف مدت یکسال، هرگونه تصیمی موقت یا نهائی در مورد رد درخواست حمایت از ثبت یک عللامت یا کسترش حمایت را به دفتر بین المللی اطلاع دهند. در صورت عدم اطلاع در مهالت تعیین شده، ادارات نمی تواننداز امتیاز تعیین شده در ماده (5) استفاده نمایند.

براساس بند (6) ماده (5)، مراجع ذی صلاح نمی توانند یک عللامت بین المللی را بی اعتبار اعلام کنند، مگر این که قبلاً مراتب درزمان مناسب به اطلاع مالک علامت برسد و به او فرصتی برای دفاع از حقوقش داده شود. رد اعتبار به دفتر بین اللمللی اطلاع داده خواهد شد.

با توجه به ماه (5) مکرر موافقت نامه، مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر گنجانده شده در یک علامت، مانند نشان های نجابت خانوادگی، تمثال ها ، امتیازات افتخار، القاب، اسامی تجاری، اسامی اشخاص غیر از اسم متقاضی یا دیگر عناوین مشابه که ممکن است ادارات کشورهای متعهاهد درخواست کنند، از هرگونه تسجیل یا تصدیق، جز در مواردی که از سوی اداره کشور مبدأ انجام می شوند معاف خواهند بود.

براساس بندهای (1) (2) و (3) ماده (6) موافقت نامه، ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت بیست سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایط مقرردر ماده 7 وجود دارد. به محض انقضای یک دوره پنج ساله از تاریخ ثبت بین المللی، ثبت مزبور از ثبت علامت ملی که قبلاً در کشور مبدأ انجام شده، با رعایت مقررات آتی، مستقل می گردد.

حمایت ناشی از ثبت بین المللی، اعم ازاین که موضوع انتقال واقع شده یا نشده باشد، در صورتی کلاً یا جزئاً قابل استناد نخواهد بود که ظرف پنج سال پس از تاریخ ثبت بنی المللی علامت ملی که قبلا در کشور مبدأ طبق ماده یک به ثبت رسیده است دیگر جزئاً یا کلاً از حمایت قانونی درآن کشور بهره مند نباشد.مقررات حاضر همچنین در موردی اعمال خواهد شد که حمایت قانونی متعاقباً بخاطر اقدامی که آغاز آن قبل از انقضای مدت پنج ساله بوده است، متوقف شده باشد.

با توجه به بند (4) این ماده در مورد ابطال ثبت به صورت اختیاری یا رأساً برمبنای اختیارات قانونی، اداره کشور مبدأ ابطلال ثبت علمت دردفتر بین المللی را درخواست می کند و دفتر بین المللی این ابطال را انجام خواهد داد. در صورت اقدام قضائی، اداره مذکور رإساً بر مینای اختیارات قانونی یابه درخواست خواهان، رونوشتی از شکایت یا هرمدرک کتبی مبنی برآغاز دعوا و نیز تصمیم نهائی دادگاه را برای دفتر بین المللی خواهد فرستاد. دفتر بین المللی موضوع را دردفتر ثبت بین المللی وارد خواهد کرد.

ماده (7) موافقت نامه در رابطه با تجدید ثبت بین المللی است. همان طور که دربندهای  (1) تا (5) ماده قوق الاشعاره آمده است هر ثبتی رامی توان برای مدت 20سال پس از انقضای مدت پیشین تجدید کرد. این کار با پرداخت فقط هزینه اصلی و در موارد ضروری پرداخت هزینه های تبعی و تکمیلی انجام می شود. تجدید ثبت نمی تواند شامل هیچ گونه تغییری در ثبت پیشین به صورت آخرین شکل آن باشد.

شش ماه قبل از انقضای دوره حمایت، دفتر بین المللی با ارسال یادداشتی غیر رسمی به مالک علامت و نماینده او، تاریخ دقیق انقضاء را یادآوری خواهد کرد.

درخاتمه این قسمت با توجه به مفاد موافقت نامه ویژگی های اساسی آن را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

براساس این موافقت نامه درخواست کننده باید تبعه کشوری باشد که طرف موافقت نامه مادرید است یا باید شخص حقیقی یا حقوقی باشد که اقامتگاه یا مقر حقیقی و مؤثر صنعتی یا تجاری در چنان کشوری داشته باشد.

علامتی که ثبت بین المللی آن مورد نظر است.باید ابتداء در سطح ملی توسط اداره ثبت علائم کشور مبداء درخواست کننده به ثبت رسانده شود. (ثبت اساسی)

کشور مبدأ، یعنی کشوری  که در آن ثبت ملی باید انجام شود و این ثبت به عنوان مبنای ثبت
بین المللی عمل خواهد کرد، عبارت است از:

الف- یک کشور طرف مواففت نامه مادرید که درآن درخواست کننده یک مصر حقیقی و مؤثر صنعتی یا تجاری دارد.

ب- اگر وی هیچ مقر حقیقی و مؤثر صنعتی یا تجاری در چنان کشوری نداشته باشد، کشور طرف موافقت نامه که اقامتگاه در خواست کننده د رآن است.

ج- اگر درخواست کننده فاقد یک مقر حقیقی و مؤثر صنعتی یا تجاری و اقامتگاه در آن کشورباشد، کشور طرف موافقت نامه که درخواست کننده تبعه آن است، کشور مبدأ خواهد بود.

ثبت مسبقیم نزد اداره بین المللی انجام نمی گیرد. اظهارنامه ثبت بین المللی باید در اداره کشور مبدأ به ثبت رسانده شود و اداره کشور مبدأ آن را به اداره بین المللی در ژنو منتقل خواهد کرد.

نقش اداره کشور مبدأ فقط انتقال اظهارنامه به اداره بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی برای ثبت بین المللی نیست بلکه همچنین باید گواهی کند علامتی که موضوع اظهارنامه برای ثبت بین المللی است همان عالمتی است که موصوع ثبت اساسی واقع شده است و انی کمه کالاها یا خدماتی هستند که ثبت اساسی برای آنها انحام شده است.

اظهارناخمه بین المللی بایداز جمله شامل فهرست کشوهای طرف موافقت نامه مادرید باشد که در آنها حمایت تقاضا شده است ( به اصطلاح کشورهای تعیین شده).

حق الثبت ها باید پرداخت شوند. حق الثبت اساسی که برای پوشش دادن به هزینه های اداره
بین لمللی در ارتباط با جریان ثبت بین المللی است مبلغ 653 فرانک سوئیس است. همچنین یک حق الثبت وجود دارد که باید برای هر کشور تعیین شده پراخته شود. به این مبلغ حق الثبت تکمیلی  گفته می شود و مبلغ آن برای هرکشور تعیین شده یکسان است ( مبلغ 73 فرانک سوئیس ). علاوه بر این، اگر فهرست کالا یا خدماتی که برای آنها حمایت درخواست شده، شامل بیش از سه طبقه از طبقه بندی بین المللی (نیس ) باشد، درخواست کننده باید یک حق الثبت ضمیمه ای ( مبلغ 73 فرانک سوئیس ) برای هر طبقه از کالاها یا خدمات علاوه بر طبقه سوم پرداخت کند. هر سال کل مبالغ حق الثبت های تکمیلی و ضمیمه ای بین کشورهای اتحادیه مادرید تقسیم می شود.

وقتی همه شرایط تأمین شد از جمله پرداخت حق الثبت ها ، اداره بین المللی علامت موردنظر را در دفتر ثبت بین المللی به ثبت می رساندو ثبت بین المللی را به اطلاع ادارات کشورهای تعیین شده می رساند و آن را در مجله ای که مجله سازمان جهانی مالکیت معنوی برای علائم بین لمللی نامیده می شود چاپ و منتشر می کند.

از تاریخ ثتب بینالمللی، حمایتاز علامت درهریک از کشورهای تعیین شده مشابه خواهد بود چنانچه گویی علامت مزبور ، به طور مسقیم در اداره ملی آن کشورها به ثبت رسده است . در طی دوره یکساله، اداره هریک از کشوهای تعیین شده، حق اعلام این امر را در یک اخطاریه رد (حمایت ) دارد که در کشور مورد نظر، حمایت در ارتباط با برخی یا تمام کالاها یا خدمات تحت پوشش علامت قابل اعطاء نخواهد بود. اگر هیچ گونه رد حمایتی در محدوده زمانی مقرر شده موجود نباشد یا در موردی که اداره کشور تعیین شده رد ( حمایت) خود را پس گرفته باشد، حمایت از علائم چنان خواهد بود که گویی علامت درآن کشور، در تاریخ ثبت بین المللی به ثبت رسیده است.

در نهایت، در طی پنج سال اول از تاریخ ثتب بین المللی، اعتبار ثبت بین المللی وابسته به ثتب اساسی در کشور مبدأ است. اگر در طی آن پنج سال، ثبت اساسی باطل شود. ثبت بین المللی دیگر دارای هیچ گونه اثری در هیچیک از کشورهای ثبت تعیین شده نخواهد بود. در این صورت ثبت بین المللی می تواند به درخواست اداره کشور مبدأ ابطال شود. همین حکم در موردی صادق است که حمایت ملی در کشور مبدأ ، در نتیجه دعوای مطرح شده نزد یک دادگاه که قبل از انقضاء دوه پنج ساله از تاریخ ثبت بین المللی آغاز شده ، خاتمه یافته است .

از آنجایی که برخی از ویژگی های نظام مادرید از سوی کشورها مورد ایراد بود لذا خصوصاً کشورهای پیشرفته استقبال چندانی برای الحاق به آن از خود نشان ندادند. با توجه به این مسئله ، پروتکل مادرید به تصویب رسید. اهداف پروتکل مادرید عبارت بود از:

الف- این که کشوهای جدیدی به نظام مادرید جذب شوند.

ب- توانایی ایجاد یک ارتباط بین نطام مادرید و نظام علامت تچاری جامعه اروپا فراهم شود.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

سایتهای برتر


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir

omen-good.ir   3vom50.ir  biografi.ir        sog2.ir       binabli.ir        ehsan-hs.ir  kar-iran.ir  3vom50.ir  tehran-clinic.ir  

 tehran-clinic.ir  shomalefarda.ir  iranavang.ir   wikipeda.ir  ir-micro.ir

    itetc.ir  mbra-cbi.ir       14shams.ir     alborz-graphic.ir      downloaderha.ir   buyalumawallet.ir  takrit11.ir scne.ir
    
****************************************************************

radioftp.ir
  2facebook.ir fadjrtheater.ir roozcartoon.ir  iran-ach.ir
  krfn.ir  imys.ir   isfengday.ir  khz-ibto.ir     websepanta.ir    khsssh.ir
thaqib.ir  boukanpatogh.ir  fc-perspolisshomal.ir  host-ir.ir   perspolisshomal.ir   pterm.ir isarketab.ir  isrd.ir 


***********************************************************************

sokootestan.ir

  natering.ir  pelak001.ir
      
smsarena.ir  peykeshadi.ir   kalaghperes.ir  navaye-bitab.ir iranmdn.ir   management-research.ir   alamdarejebhe.ir

*********************************************************************

  3oo.ir  0nline2.ir  gibhost.ir  arashsalemi.ir  kartsharge.ir    
  
*************************************************************************
farpay.ir

jsic.ir  kam-rang.ir  mastertop.ir  mc22.ir  rikadl.ir  rmpweb.ir
    2cib.ir  agsoft.ir  cloobarya.ir  jabirproject.ir
 

***********************************************************************
smsbest.ir  1musik.ir  0pen.ir     asmane.ir        dram.ir

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 نوشته شده در : یکشنبه 10 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو